Logo SCJUPBT
Platforma de programare pentru vaccinare
Serviciul de urgență 112
Platforma electronică a mecanismului de feedback cu privire la calitatea serviciilor din spitale

Bd. Liviu Rebreanu 156

Programări Ambulator

Programări Laborator

Centrala: 0356-433111

Telefoane secții

judetean@hosptm.ro

Anunțuri Concursuri

Acte necesare pentru angajare medici rezidenți 2023

Perioada de preluare dosare este de 08.12.2022 – 16.12.2022

Rugăm să completați documentele atașate (declarații tip), iar apoi să vă prezentați  la scara spirală  etajul I, între orele 09,00 – 11,00 și 14.00-15.00.

 • Dosar plic
 • Analize medicale – Programări, începând de azi 05.12.2022 la Medicina Muncii –

D-na Dr.Vișan Doina, telefon: 0744.428.441 (clădirea Ortopedie demisol)

După finalizarea fișei medicale se  efectueaza protectia muncii

 • Cazier judiciar – în original
 • Adeverință de la medicul de familie, cu antecedentele personale
 • Declarații de completat (modele atasate)
 • Dosar medical (pentru angajare) – se poate achizitiona de la sediul spitalului (chioșc copiator lângă scara spirală parter)
 • Adeverință de la Comisia locală de rezidențiat (COPIE)
 • Copie carte de identitate (2 ex.)
 • Copie certificat de naștere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) / Hotărâre divorț (dacă este cazul)
 • Copii certificate naștere copii (dacă este cazul)
 • Copie diploma licență/Adeverință
 • C.V.
 • Extras cont bancă
 • Copie Carnet de muncă sau adeverință care atestă vechimea în muncă (dacă este cazul),  Raport de activitate emis de către ITM (dacă este cazul) pentru calcularea vechimii în muncă și acordarea gradației

Ordinul de confirmare eliberat de către DSP în specialitate va fi trimis la adresa de email: elisabeta.zuban@hosptm.ro denumit NUME PRENUME_ORDIN CONFIRMARE.  

Informații suplimentare la nr. Tel 0356-433162 în intervalul 09.00-11.00 14.00-15.00

 Scoatere la concurs a postului de coordonator de centru pentru Timișoara

Având în vedere desfășurarea în cadrul SCJUPBT a proiectului „Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea națională coordonată a îngrijirilor paliative și îngrijirilor la domiciliu (Acronim: PAL-PLAN)”, cod MySMIS/SIPOCA 129439/733, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, precum și scoaterea la concurs a postului de coordonator de centru pentru Timișoara

Concurs pentru ocuparea unui post contractual – casier

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, la sediul instituției Bdul Liviu Rebreanu, nr.156, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/ 2011, modificată și completată și prevederile OUG 80/16.06.2022, concurs pentru ocuparea unui post vacant de casier.

Concurs pentru posturi contractuale vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, la sediul institutiei Bdul.Liviu Rebreanu, nr.156,  în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/ 2011, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante perioadă nedeterminată

Concurs pentru posturi contractuale temporar vacante perioadă determinata

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, la sediul institutiei Bdul.Liviu Rebreanu, nr.156,  în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/ 2011, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante perioadă determinata

COVID-19

Programări Ambulator

Tel. 0752297252 și 0748331296
L-V între orele 07:30-19:30
sau online

(citește mai mult)

Programări Laborator

Tel. 0356433203 și 0748331292
L-V între orele 12:00-15:00
(citește mai mult)

Centrul de Evaluare COVID-19

Tel. 0771493540
L-V între orele 08:00-12:00
centruldeevaluare@hosptm.ro

(citește mai mult)

Programare testare COVID

CONECT – Catalogul organizațiilor neguvernamentale pentru evidență, consultare și transparență – www.conect.gov.ro

UTILE

Model de declarație pentru triajul epidemiologic

Acte necesare pentru angajare medici rezidenți 2022

ORDIN 533 din 29.03.2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 şi a Listei spitalelor de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2

HG-49 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României