Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Spitalizare de zi

CONTRACT 2013


FUNDAMENTARI SPITALIZARI DE ZI AN 2012

Situatia pe tipuri a serviciilor medicale-caz rezolvat in regim de spitalizare de zi contractate pentru anul 2012 cu CJAST


FUNDAMENTARI PACHETE DE SERVCII MEDICALE PE SECTII AN 2010

FUNDAMENTARI SPITALIZARI DE ZI 2009

 

Model pentru estimare numar de servicii pe pachete-subpachete Spitalizare de zi – Cronici

Proceduri privind spitalizarea de zi

Fundamentarile spitalizarilor de zi aferente anului 2008, pentru sectiile care nu se regasesc vor putea fi vizualizate ulterior.

Fundamentare Spitalizare de zi – Urologie 2008:

 

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Proiecte Europene

» Performanțe și indicatori

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 – Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

» ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Mai multe informații din legislație →